Head of Development / IT Team Leader

Popis práce / Job description :

Pre medzinárodnú spoločnosť  hľadáme skúseného a motivovaného lídra na pozíciu Head of Development IT. Hlavnou úlohou bude riadiť a koordinovať vývoj, zabezpečovať kvalitu a efektivitu práce tímu a spolupracovať s ďalšími oddeleniami na dosahovaní obchodných cieľov spoločnosti.Hľadáme kandidátat ktorý bude 50% svojho času venovať technickej práci a 50% sa bude venovať svojmu teamu z pohľadu people management a interným meetingom. 

Medzi ostatné  pracovné zodpovednosti patria:

 • Vedenie a riadenie vývojového tímu IT ( do 30 FTE )
 • Plánovanie, organizovanie a monitorovanie vývoja softvérových projektov
 • Zabezpečenie dodržiavania termínov a kvality dodávok
 • Zavádzanie moderných vývojových postupov a technológií
 • Implementácia inovácii a technologických zmien
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami na identifikáciu požiadaviek a riešení IT
 • Hodnotenie výkonnosti tímu a individuálnych členov

Pracovné benefity / Work benefits :

 • Konkurencieschopná mzda a benefity
 • Možnosť profesionálneho rozvoja a rastu
 • Príležitosť pracovať v dynamickom a inovatívnom prostredí
 • Podpora pri vzdelávaní a rozvoji zručností

Podmienky prijatia / Conditions of admission :

 • Skúsenosti v oblasti vývoja softvéru a riadenia tímov
 • Znalosť moderných vývojových nástrojov a technológií
 • Schopnosť komunikovať a viesť tímy k dosahovaniu cieľov
 • Analytické a problémové riešenia
 • Vzdelanie v oblasti informatiky alebo príbuznej oblasti

Lokalita / Location : Žilinský kraj
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : 4 000 - 5 000 EUR/mes
Referenčné číslo / Reference number : A933
Reagovať na ponuku / Respond to the offer